TOP ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Care este scopul acestui site? 
Acest site reprezintă un prim pas important pentru Compania Coca-Cola în demersul său de a face public, în mod transparent, sprijinul financiar oferit cercetării științifice în domeniul sănătății și bunăstării și parteneriatele încheiate în acest sens. Pagina include, de asemenea, o listă a profesioniștilor din domeniul sănătății și a experților științifici cu care am avut onoarea de a colabora în perioada 1 ianuarie 2010 - 31 Decembrie 2015. Chiar dacă noi am avut mereu o atitudine deschisă cu privire la astfel de finanțări, prin acest site informațiile devin ușor de accesat și de căutat. Vom actualiza această pagină web anual.

2. Ce alte acțiuni va întreprinde Compania Coca-Cola spre o mai mare transparență în privința parteneriatelor și activităților sale de cercetare? 
Dezvăluirea sprijinului nostru financiar pentru cercetarea științifică și parteneriatele din domeniul sănătății și bunăstării constituie un prim pas în cadrul eforturilor noastre extinse spre o mai mare transparență.

Concentrându-ne pe direcția deja asumată, evaluăm abordarea noastră față de obezitate și explorăm modul în care putem fi un partener mai util și mai de încredere pentru comunitățile în care ne-am desfășurat activitatea timp de 130 de ani. Continuăm să ascultăm și să învățăm de la comunitatea din domeniul sănătății publice, precum și de la alte părți interesate, pentru a înțelege mai bine rolul cel mai relevant pe care îl putem juca în sprijinirea luptei împotriva obezității, într-un mod care este credibil, transparent și pozitiv pentru toată lumea.

3. De ce faceți publice aceste informații acum?
Înțelegem faptul că oamenii au întrebări cu privire la sprijinul pe care-l acordăm activităților de cercetare și parteneriatelor din domeniul sănătății și starii de bine. Ne-am asumat angajamentul de a oferi aceste informații în câteva săptămâni de la intervenția lui Muhtar Kent Muhtar Kent's August 20th Op-Ed in the Wall Street Journal.

Asa cum a relatat și presa, și vom respecta acest angajament.

Acest website își propune să ofere informațiile menționate și va fi actualizat o data pe an.

4. Ce înseamnă cuvântul „parteneriat” în această listă? 
În aceasta listă, folosim termenul „parteneriat” într-un sens informal, referindu-ne la relația noastră cu entitățile care au primit fonduri de la Coca-Cola in Romania pentru a-și sprijini programele de sănătate și bunăstare și activitățile de comunicare desfășurate în Romania în perioada 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2015.

CERCETARE

5. Compania Coca-Cola derulează activități de cercetare în domeniul sănătății și starii de bine? 
Compania Coca-Cola nu desfășoară activități proprii de cercetare în domeniile sănătății și starii de bine. În schimb, sprijinim eforturile de cercetare ale unor instituții și universități independente și respectate. Așa cum am detaliat și în lista pe care am publicat-o, este vorba despre unele dintre cele mai respectate universități, instituții și organizații din lume. Organizațiile și cercetătorii se bucură de o imensă recunoaștere în domeniile lor. Ei își mențin propriile politici și proceduri stricte în ceea ce privește modul în care își concep și își realizează activitățile de cercetare, inclusiv instituirea anumitor limite în legătură cu modalitatea de acceptare a finanțărilor pentru cercetarea științifică.

6. De ce finanțează Compania Coca-Cola cercetarea?
Compania noastră a ales să finanțeze cercetările enumerate pe pagina noastră de internet pentru a explora problemele ridicate cu privire la produsele noastre și pentru a contribui la răspândirea cunoștințelor despre obezitate. Am acordat această finanțare unor profesioniști și instituții independente și respectate. Astfel :

  • Ne așteptăm de la acești cercetători să efectueze o muncă de cercetare factuală, transparentă și concepută în mod obiectiv;
  • Ne așteptăm de la acești cercetători să genereze o ipoteză corespunzător formulată și să realizeze o muncă de cercetare, care să răspundă la întrebările relevante, nu să favorizeze un anumit rezultat;
  • Cercetătorii au control complet asupra formei și execuției studiului, precum și asupra modului de colectare, analiză și interpretare a datelor;
  • Cercetătorii sunt încurajați să-și publice lucrările și
  • Ne așteptăm ca acești cercetători să-și dezvăluie sursele de finanțare în toate publicațiile și prezentările publice ale datelor.

Compania Coca-Cola nu are în niciun caz dreptul de a împiedica publicarea rezultatelor cercetărilor întreprinse și nici nu acordă fondurile în funcție de rezultatul muncii de cercetare.

Un alt motiv pentru care Coca-Cola finanțează activități de cercetare este pentru a putea învăța. Este cel mai bun mod prin care ne putem informa business-ul și consumatorii despre ingredientele, produsele și ambalajele noastre.

7. Ce este inclus în lista dvs. de cercetare? De ce ați exclus unele dintre cercetări?
Am inclus finanțările cercetărilor asigurate de Coca-Cola in Romania entităților cu sediul în Romania pentru a sprijini munca de cercetare cu privire la aportul alimentar, nutriție și sănătate sau activitatea fizică. Am exclus activitățile de cercetare întreprinse de entități care nu au sediul în Romania și nu au fost finanțate de Romania. De asemenea, este exclusă și munca de cercetare în legătură cu ingredientele, ambalajele, produsele sau mărcile care nu privesc aportul alimentar, nutriția și sănătatea sau activitățile fizice, precum și cercetarea și dezvoltarea de noi ingrediente, ambalaje, produse sau mărci.

8. Atunci când publicați eforturile pe care le întreprindeți în acordarea de finanțări, ce asigurare avem că lista este completă?
Ne-am străduit, cu bună credință, să facem publice toate finanțările care îndeplinesc criteriile de includere. Dacă am omis ceva care îndeplinește aceste criterii, vom publica informațiile respective într-una dintre viitoarele actualizări, pe care le vom realiza o data pe an.

9. De ce finanțează Coca-Cola organizații din domeniul medical și al sănătății?
Asigurăm finanțarea acestor organizații prin intermediul Fundației Coca-Cola și Coca-Cola in Romania. Sprijinim o varietate de organizații, deoarece acestea creează, realizează, promovează și susțin programe axate pe sănătate și bunăstare. De asemenea, oferim fonduri organizațiilor care se concentreaza pe informarea și educarea oamenilor despre modul în care pot să ducă un stil de viață sănătos și activ.

10. Vă așteptați ca organizațiile care primesc sprijin financiar din partea Coca-Cola să susțină produsele companiei?
Nu. Finanțarea este asigurată în mod necondiționat și este oferită pentru sprijinirea misiunii și obiectivelor organizației respective.